Tegning D8

Brandkamserstatning ved tagovergang, varm skunk.

Denne løsning viser, hvordan man bør udføre tagovergangen i brandkamserstatningens udbreddelse, hvis man laver tagkonstruktionen med varm skunk. Tagovergangen opbygges identisk med den løsning, der er vist på tegning D6. Brandkamserstatningen er opbygget som vist på tegning D5.

Ved dette eksempel er brandkamserstatningen en del af varmeisoleringen for tagkonstruktionen.

Se materialeliste her>