Om projektet

Målet med projektet ”Brandsikring af eksisterende etageboligbyggeri” er, at reducere konsekvensen af de brande der fra tid til anden opstår i de bygninger, hvor vi mennesker bor. Mange brande bliver heldigvis slukket af brandvæsnet, før de når at blive store, men hvis den brandramte etageejendom ikke har en robust brandsikring, kan branden nå at sprede sig. Hvis branden når taget, er konsekvensen ofte meget store brandskader og store følgeskader fra slukningsindsatsen, da brandvæsnets slukningsvand kan resultere i sod- og vandskader på de underliggende lejligheder.

Har branden kunnet sprede sig til taget, eller er branden opstået i taget, eksempelvis som følge af fejl i de tekniske installationer, da kan branden frit sprede sig, hvis tagkonstruktionen ikke er opdelt med brandadskillende vægge.

Alle, der har med etageboligbyggeri at gøre, har en rolle at spille for at sikre en god brandsikkerhed.

Bygningens beboere kani deres hverdag bidrage til en god brandsikkerhed, eksempelvis ved at sikre, at alle branddøre er lukkede, og at der ikke står ting i trapperummene. De, som har ansvaret for bygningernes brandsikring, skal sikre at rammerne er i orden, blandt andet ved at sikre at branddørene er intakte og at alle brandtekniske installationer fungerer.

De faggrupper i byggebranchen, der arbejder med etageboligbyggeri, skal sikre, at der er fokus på brandsikkerheden, når bygningerne skal vedligeholdes, renoveres eller ombygges. De skal have øje for, at bygningsarbejder ofte ændrer bygningens oprindelige brandsikring. Derfor skal de sikre, at bygningen efter endt ombygning har en god og robust brandsikring, der sikrer, at hvis uheldet er ude, så bliver konsekvenserne af en brand ikke større end højst nødvendigt.

Renovering af byggeri adskiller sig på mange områder fra nybyggeri, da de dele af den eksisterende bygning, der bevares, gør det vanskeligt at anvende nye rationelle byggemetoder. Derfor er det vigtigt, at håndværkere, bygningskonstruktører, bygningsingeniører, arkitekter og andre med interesse for byggeteknik lærer om brandsikring af eksisterende boligbyggeri i forbindelse med deres uddannelse, og at denne viden opretholdes i forbindelse med kurser og efteruddannelse.