Beboer/bestyrelse

Filmen viser hvad der kan gå galt, hvis bygningens tag ikke er brandsikret forsvarligt. En brand kan sprede sig til bygningens tag på flere måder: Eksempelvis fra en brand i en underliggende lejlighed, udefra via en brændende, container der er stillet op ad facaden, eller ved en brand i facaden.

Har branden kunnet sprede sig til taget, eller er branden opstået i taget, eksempelvis som følge af fejl i de tekniske installationer, da kan branden frit sprede sig, hvis tagkonstruktionen ikke er opdelt med brandadskillende vægge.

Filmen viser hvorledes brandsikring kan tænkes ind i forbindelse med renovering af tagkonstruktionen.