Byggeteknik

Filmen viser hvad der kan gå galt, hvis bygningens tag ikke er brandsikret forsvarligt. En brand kan sprede sig til bygningens tag på flere måder: Eksempelvis fra en brand i en underliggende lejlighed, udefra via en brændende, container der er stillet op ad facaden, eller ved en brand i facaden.

Har branden kunnet sprede sig til taget, eller er branden opstået i taget, eksempelvis som følge af fejl i de tekniske installationer, da kan branden frit sprede sig, hvis tagkonstruktionen ikke er opdelt med brandadskillende vægge.

Filmen viser hvorledes brandsikring kan tænkes ind iforbindelse med renovering af tagkonstruktionen. Filmen fokuserer på at sikre tagfoden, så brandspredning til taget forsinkes eller helt undgås, samt på brandmæssig opdeling af taget, så konsekvensen af en brand i taget kan reduceres.