Tegning D5

Længdesnit i brandkamserstatning.

Denne løsning viser, hvordan brandkamserstatningen bør udføres. I dette eksempel er der snittet ude i skunken. ”Kold skunk viser minimumskravet til opbygning af brandkamserstatningen, og varm skunk”viser hvordan, man kan sammenbygge brandkamserstatningen med loft-/vægkonstruktionen.

Bemærk, at krydsfiner/brædder, der er monteret oven på brandkamserstatningen, skal placeres i samme plan som det lag krydsfiner/brædder, der afgrænser tagfodens ventilationsspalte opadtil. Se tegning D2 og tegning D3. Dette kan have indflydelse på, hvor tagkonstruktionens nye opretningsspær skal placeres.

I dette tilfælde er opretningspærene placeret lavere inden brandkamserstatningens udbreddelse med den tykkelse som krydsfiner/brædder har. Mellem fast undertag og isolering skal der være min. 45 mm til ventilationen. Der henvises til TOR anvisning 26, 2. udgave.

Gipspladerne i brandkamserstatningernes nederste lag føres helt tæt frem til den brandadskillende væg.

Se materialeliste her