Tegning D7

Brandkamserstatning ved tagovergang, kold skunk.

Denne løsning viser, hvordan man bør udføre tagovergangen i brandkamserstatningens udbreddelse, hvis man laver tagkonstruktionen med kold skunk. Tagovergangen opbygges identisk med den løsning, der er vist på tegning D6. Brandkamserstatningen er opbygget, som vist på tegning D5.

Den viste løsning tager ikke hensyn til eventuelle brandkrav til etageadskillelsen.

Se materialeliste her