Tegning D3

Brandkamserstatning ved tagfod, varm skunk.

Denne løsning viser, hvordan brandkamserstatningen udluftes i tagfoden, hvis tagkonstruktionen er udført med varm skunk. Tagfoden opbygges identisk med den løsning, der er vist på tegning D1. Brandkamserstatningen er opbygget som vist på tegning D5.

Ved dette eksempel er brandkamserstatningen en del af varmeisoleringen for tagkonstruktionen.

Se materialeliste her