Tegning B6

Brandsikring af trapperum.
Dette løsningsforslag er lavet for, at vise hvordan man kan brandsikre trapperummet oppefra, når man alene renoverer taget. Her udføres der et fast undertag, som alle trapperumsvægge føres frem til. Mellem det faste undertag og de brandadskillende vægge indbygges mineraluld.

Løsningsforslaget er vist med banevarer hvor krydsfinerpladerne er monteret som et trædefast underlag. Ved fast undertag føres væggene på samme måde frem til undertaget.

Alternativt kan man undlade, at føre trapperumsvæggene op til taget ved, at udskifte loftet i trapperummet til en loftkonstruktion udført som en bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] eller som en bygningsdel klasse EI 60 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 60] [klasse B materiale] med et brandbeskyttelsessystem klasse K2 60 A2-s1,d0 [60 minutters brandbeskyttelsessystem].

Se materialeliste her