Tegning B3

Brandkamserstatning ved tagfod, varm skunk.
Denne løsning viser, hvordan man bør udføre tagfoden indenfor brandkamserstatningens fulde bredde, hvis man laver tagkonstruktionen med varm skunk. Tagfoden opbygges identisk med den løsning, der er vist på tegning B1. Brandkamserstatningen er opbygget som vist på tegning B5.

Ved dette eksempel indgår brandkamserstatningen som en del af varmeisoleringen for tagkonstruktionen.

Se materialeliste her