Tegning B5

Længdesnit i brandkamserstatning.
Denne løsning viser, hvordan brandkamserstatningen bør udføres. I denne løsning er der snittet ude i skunken.
"Kold skunk” viser mindstekravet til opbygning af brandkamserstatningen, og "Varm skunk" viser, hvordan man evt. kan sammenbygge brandkamserstatningen med loft-/vægkonstruktion.

Bemærk, at krydsfiner/brædder, der er monteret oven på brandkamserstatningen, skal placeres i samme plan som det lag krydsfiner/brædder, der afgrænser tagfodens ventilationsspalte opadtil. Se tegningerne B2 og B3. Dette kan have indflydelse på, hvor tagkonstruktionens nye opretningsspær skal placeres. I dette tilfælde er opretningspærene i brandkamserstatningen placeret således, at der tages højde for tykkelsen af krydsfineren/brædderne.

Mellem fast undertag og isolering skal der være min. 45 mm til ventilationen. Der henvises til TOR anvisning 26, 2. udgave.

Se materialeliste her