Tegning E2

Lejlighedsskel ved tagfod.

Denne løsning viser, hvordan man bør føre brandsikringen ved lejlighedsskellet helt ud i udhænget ved tagfoden. Det er vigtigt at den viste mørtelprop føres helt frem til tagrenden.

I ydervæggens hulrum indbygges et brandstop af mineraluld, således at der ikke kan ske brandspredning via hulrum, der passerer brandkamserstatningen og brandsektionsvæggen.

Se materialeliste her