Forudsætninger og materialeliste

Forudsætninger
Bygningens tæthedsplan er ikke vist på tegningerne. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages stilling til indbygning af dampspærre i de viste bygningsdele.

For placering af dampspærre henvises til følgende publikationer:
• SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger 2. udgave, udgivet 2013.
• TRÆ 67 Undertage, Træinformation, udgivet 2014.


Brandgipsplade              
Gipskartonplade, der har en nominel tykkelse på 15 mm, deklareret type F i henhold til EN 520:2004, og som ikke falder ned indenfor 60 minutter, når den er prøvet som angivet i DS/EN 14135. Materiale klasse A2-s1,d0.

Forskalling                       
Forskallingen i brandkamserstatning er min. 25 x 100 mm eller 45 x 45 mm pr. maks. 300 mm c/c.


Gipsplade                        
Gipskartonplade, der har en nominel tykkelse på 12,5 mm, deklareret type A i henhold til EN 520:2004. Materialeklasse A2-s1,d0.

Klæb                                 
Samlinger sammenholdes med 4-6 mm klæb af cementholdigt bindemiddel klassificeret C2 i henhold til DS/EN 12004. Alternativt kan mineralulden mekanisk fastgøres til væggen.

Krydsfiner/brædder        
Krydsfinersplader med en min. tykkelse på 18 mm. Anvendes brædder, skal de have en tykkelse på min. 21 mm og være udstyret med fer/not. For krydsfiner og brædder anvendt som undertag henvises til TRÆ 67 Undertage, Træinformation, udgivet 2013.

Mineraluld                        
Mineraluld i brandkamserstatningen er mindst 95 mm mineraluld i pladeform med densitet mindst 30 kg/m3 og med et smeltepunkt på mindst 850 °C. Materialeklasse A2-s1,d0.

Mineraluld mod kuldebro
45 mm mineraluld mod kuldebro i brandsektionsvæggen er mineraluld i pladeform med densitet mindst 100 kg/m3, fastholdt til den underliggende del af væggen og under forudsætning af, at tykkelsen af mineralulden (målt lodret) er højst 20 % af tykkelsen af den underliggende del af væggen. Hvis mineralulden har et smeltepunkt på mindst 850 °C, kan der ses bort fra den anførte begrænsning (højst 20 %) af tykkelsen af mineralulden. Materialeklasse A2-s1,d0.

Tagpap                             
Hvor der på tegningerne foreskrives tagpap, forudsættes at tagpappen er en tagdækning klasse BROOF (t2). Der skal anvendes tagpap af en type, der kan monteres koldt, dvs. ved brug af koldklæber eller ved at produktet er selvklæbende.

Ventilationsspalte          
Ventilationsspalten skal have en højde på maks. 30 mm og en længde på min. 300 mm. På undersiden af ventilationsspalten monteres krydsfinerplade/brædder samlet med fer/not – monteret som et trædefast underlag, der bæres af lister på spærene. Oversiden af ventilationsspalten udgøres af krydsfinerplade/ brædder samlet med fer/not – monteret som et trædefast underlag, der bæres af lister på spærene eller af et eventuelt fast undertag.

 

Generelt skal det sikres, at foreskrevne materialer anvendes i egnet kvalitet, at materialer anvendes i henhold til leverandøranvisninger, at funktionaliteten er opfyldt og at konstruktionerne udføres efter god håndværksmæssig praksis.