Tegning A4

Længdesnit i brandkamserstatning.
Denne løsning viser, hvordan brandkamserstatningen bør udføres. Dette eksempel er i et koldt tagrum, og derfor er der ikke vist isolering i den øvrige del af tagfladen.

Bemærk, at den krydsfiner/de brædder, der er monteret oven på brandkamserstatningen, skal placeres i samme plan, som det lag krydsfiner/brædder, der afgrænser tagfodens ventilationsspalte opadtil. Se tegningen A2.

Mellem fast undertag og isolering skal der være min. 45 mm til ventilationen. Der henvises til TOR anvisning 26, 2. udgave. Gipspladerne i brandkamserstatningens nederste lag føres helt tæt frem til den brandadskillende væg.

Se materialeliste her