Tegning A2

Brandkamserstatning ved tagfod.

Denne løsning viser, hvordan man bør udføre tagfoden indenfor brandkamserstatningens fulde bredde. Tagfoden opbygges identisk med den løsning, der er vist på tegning A1. Brandkamseratatningen er opbygget som vist på tegning A4.

I ydervæggens hulrum indbygges et brandstop af mineraluld således, at der ikke kan ske brandspredning via hulrum, der passerer brandkamserstatningen og brandsektionsvæggen.

Se materialeliste her