3D-snittegning: Eksempel D

Eksempel på hvorledes en eksisterede tagkonstruktion kan brandsikres i forbindelse med renovering af taget.

Eksemplet tager udgangspunkt i en fuldmuret bygning med mansardtag og et fast undertag af brædder og tagpap. Der tages højde for, at de eksisterende spær oprettes med nyt spærtræ, monteret til eksisterende spær. Det betyder blandt andet at:

  • det fremtidige lægteplan er højere end det eksisterende
  • de eksisterende brandadskillende vægge forhøjes
  • På bygningsdetaljerne er nye materialer, der tilføjes bygningen farvelagt, mens den tilbageværende del af bygningen er skraveret. Det betyder eksempelvis, at blivende tagspær ikke farvelægges, mens nyt spærtræ, der tilføjes som opretning af taget, er farvelagt.

    Oversigtstegning
    Oversigten her viser et skråt snit igennem tagfod, brandkamserstatning og brandsektionsvæg, med henvisninger til tegningseksempler på efterfølgende sider. Oversigtstegningen viser en 3D-model.

    Se materialeliste her